kaarten
kaart
fiche
fiche

Disclaimer

Indien u de website Onlineroulette.tips bezoekt en/of gebruikmaakt van de informatie die geboden wordt, verklaart u dat u met de inhoud van deze disclaimer akkoord gaat,

Gebruik van de website Onlineroulette.tips
Op deze website wordt algemene informatie verstrekt over online roulette en daaraan verwante onderwerpen. De informatieverstrekking is van algemene aard en er zijn door de bezoeker geen rechten aan te ontlenen. Wij nemen de uiterste zorgvuldigheid in acht om deze website van juiste en volledige informatie te voorzien. Onlineroulette.tips ervaart geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledige gegevens of onjuiste informatie. Evenmin bieden wij de garantie dat de website ononderbroken beschikbaar is of volledig foutloos is. Iedere aansprakelijkheid wordt door ons van de hand gewezen ongeacht of het de onjuistheid of onvolledigheid betreft. Elke bezoeker heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het spelen van online roulette of andere casinospellen. Wij bieden slechts de mogelijkheid om via een link of banner online roulette te spelen bij een andere partij. Onlineroulette.tips biedt bovendien niet zelf onder eigen verantwoordelijkheid roulettespelen aan, maar verwijst daar slechts naar.

Informatie van andere partijen
Er staan op de website Onlineroulette.tips links vermeld die naar andere partijen verwijzen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid van informatie die op websites van andere partijen staat vermeld. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor de content op websites van derden die wij benoemen of waarnaar wij verwijzen door middel van het aanbieden van een link. Iedereen dient zichzelf van informatie te voorzien als er gebruik wordt gemaakt van informatie op websites van derden. De disclaimer die de andere partij aanbiedt, is namelijk van toepassing op de inhoud die door die betreffende partij verstrekt wordt. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud van Onlineroulette.tips.

Gebruik van informatie van deze website
Alle informatie op deze website inclusief tekst en grafisch materiaal valt onder het intellectueel eigendomsrecht en andere rechten van Onlineroulette.tips. Wij verlenen geen toestemming voor het kopiëren of downloaden van enige informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze website. De content mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onlineroulette.tips niet openbaar worden gemaakt, verspreid worden of vermenigvuldigd worden. Indien u gebruik wenst te maken van deze informatie voor individueel en persoonlijk gebruik zonder verspreiding of openbaarmaking is dat wel toegestaan.

Veranderingen op deze website
De disclaimer van deze website is altijd van toepassing op de actueel getoonde informatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er wijzigingen in de content aangebracht worden. Dat betekent dat de disclaimer vanaf dat moment van toepassing is op de actuele website. Het is tevens mogelijk dat er wijzigingen in de disclaimer aangebracht worden. In dat kader raden wij dan ook aan om bij een volgend bezoek aan deze website de disclaimer weer door te nemen om na te gaan of er sprake is van veranderingen.

Nederlands recht
Op deze disclaimer is het Nederlands geldend recht van toepassing. Indien er sprake is van een geschil dat voortvloeit uit het bezoeken van de disclaimer van deze website met betrekking tot Onlineroulette.tips geldt dat het geschil voorgelegd dient te worden aan de bevoegde rechter.